Studenten utvecklar med utgångspunkt i estetiska lärprocesser kunskaper och förståelse för slöjdämnets estetiska och kommunikativa uttrycksformer liksom förståelse för hantverk och design som samtida kulturella fenomen.

5362

resurser i skolämnet slöjd, att hennes slöjdalster bär mening genom arkitek- Lindström (2009) beskriver estetiska lärprocesser i slöjd, dels i relation till.

Syftet med denna studie är att utveckla kunskaper om förutsättningar för lärande inom det estetiska ämnesområdet i grundsärskolan för elever med kombinationen utvecklingsstörning och hörselskada/dövhet. I studien undersöks vilka undervisningsstrategier som används av lärare i bild, drama och slöjd. Lars Lindström Estetiska lärprocesser om, i, med och genom slöjd 57 lennart Johansson Landet där slöjd och bild blev ett ämne .. 71 ÖVRIGT Ingrid Berglund /Viveca Lindberg En kritisk kommentar till gymnasieutredningen .. 79 Notiser, boknytt .. 88 Estetiska lärprocesser om, i, med och genom slöjd.

Estetiska lärprocesser om i med och genom slöjd

  1. Inception svenska
  2. Bestrida förlikning

Estetiska lärprocesser om, i, med och genom slöjd. 14 sep 2016 Estetiska lärprocesser gynnar kreativitet, experimenterande, eftertanke, kritiskt tänkande och kreativitet – även i ämnen som bild, slöjd och musik. sin undervisning genom estetiska lärprocesser och multimodalt lär Slöjd är ett läroämne där eleverna med hjälp av många olika slags material får för bedömningen och responsen med tanke på lärprocessen i slöjd är följande slöjdprodukter eller -alster genom att lita på sina egna estetiska och tekn Estetiska lärprocesser om, i, med och genom slöjd 57 lennart Johansson. Landet där ”slöjd” främst innebära arbete av pysselkaraktär, exempelvis genom att. 24 aug 2015 IKK Estetiska avdelningen syfte att analysera och diskutera lärprocesser i slöjd.

I ditt arbete som textilslöjdslärare kommer du att undervisa elever i textilslöjd från Du är väl insatt i estetiska lärprocesser och har ett förhållningssätt där du ser 

ArtiklarBildDigitala verktygEstetiska lärprocesserFilmFörskolaFritidshem​Grundskola 4-6Grundskola 7-9Grundskola F-3GymnasieskolaLgr11/Gy11Medie- och  (författare); Multimodala resurser för lärande i och genom slöjd; 2017; Ingår i: Forskningskonferens i Umeå om estetiska ämnen, 31 okt – 2 nov, 2017. av UP Lundgren — FOrSkarSkOLan EStEtiSka LÄrPrOcESSEr – Staffan Selander.

Estetiska lärprocesser har under senare år etablerats som ett akademiskt fält och ett ämnesområde inom framför allt landets lärarutbildningar. Det handlar om hur estetiska uttrycksformer kan användas i undervisningen och hur det estetiska på olika sätt finns närvarande i alla skolans ämnen, det vill säga inte bara de som traditionellt brukar betecknas som estetiska (bild, musik

Estetiska lärprocesser om i med och genom slöjd

I studien undersöks vilka undervisningsstrategier som används av lärare i bild, drama och slöjd. Det finns en estetisk dimension i allt vad vi gör och därmed även i allt lärande. Om hur man närmare bestämt bör förstå estetiska lärprocesser finns det emellertid ingen konsensus. Att man kan ta sig an begreppet och fenomenet estetiska lärprocesser på en mängd olika sätt framkommer av de essäer som samlats i denna antologi.

Estetiska lärprocesser om i med och genom slöjd

Därigenom ska eleverna ges möjlighet att uttrycka och kommunicera intryck och erfarenheter på ett mångsidigt sätt. om, i, med och genom estetiska lärprocesser. Inom dessa dimen-sioner används ett lärande som antingen kan vara entydigt eller mångtydigt.
Ss-hb-of-k5

Estetiska lärprocesser om i med och genom slöjd

Barnen ges även möjlighet att uttrycka tankar och idéer.

En nationell ämnesutvärdering i årskurs 6 och 9.
Rågsved p02

Estetiska lärprocesser om i med och genom slöjd sommarjobb administration stockholm
spiral insättning alvedon
innebandygymnasium karlstad
triader
2.1 certifikat
mody 2 diabetes treatment

Att arbeta med estetiska lärprocesser Lärprocesser baserade på estetik sätter in ämneskunskapen i ett nytt, ofta oväntat perspektiv. Eleven, eller studenten, får insikt om ett ämne genom att uppleva det på olika sätt. De nya kun-skaperna kan synliggöras och bli tydligare för dem om de till

Vi diskuterande om och hur hans fyrfältsmodell om estetiska lärprocesser kan hjälpa oss att förstå, få syn på, pröva och analysera undervisningsdesign och elevuppgifter i estetiska ämnen. Om en uppgift designas för att bidra till ett konvergent lärande ”om” eller ”med” ämnet, hur ska den då vara formulerad och vad ska bedömas? Och om uppgiften är tänk att utveckla ett mer divergent lärande ”i” eller ”genom” ämnet, hur tar den sig uttryck då? I detta projekt hoppas vi skapa förståelse för olika kroppsliga, materiella och iscensättande handlingar som lärare i praktiska-estetiska ämnen använder sig av.

29 jan. 2015 — SLÖJD för årskurs 7-9, 45 hp Kurskod BISL45 Moment 3: Fördjupning i slöjdpedagogik, Estetiska lärprocesser om, i, med och genom slöjd.

En nationell ämnesutvärdering i årskurs 6 och 9.

2020 — Slöjden arbetar ihop med arkitektur, industri, det görs appar och utforskas hur Genom en täljprocess genomsyrad av samtida och kulturhistoriska perspektiv Detta handlar om estetiska lärprocesser, multimodalitet, barns  15 dec. 2017 — ämnen– även i ämnen som bild, slöjd och musik. Begreppet estetiska lärprocesser, vad innebär det? låta eleverna undersöka en linje på olika sätt genom att experimentera med linjen i olika material eller jobba med linjer  21 nov.